Na czym polega działanie banku komórek macierzystych?

W banku komórek macierzystych przechowywana jest krew pępowinowa, którą można wykorzystać w leczeniu wielu chorób.

Co to jest bank komórek macierzystych?

Banki komórek macierzystych to zakłady biotechnologiczne, które specjalizują się w badaniu, konserwacji i przechowywaniu krwi pępowinowej, zawierającej komórki macierzyste. Ich działanie reguluje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W Polsce największym tego typu laboratorium jest Polski Bank Komórek Macierzystych. Jako jedyny posiada on akredytację American Association of Blood Banks – organizacji, która ustala standardy dotyczące krwi pępowinowej na całym świecie.

Istnieją dwa typy banków komórek macierzystych – prywatne (rodzinne) i publiczne. W laboratorium prywatnym rodzice dziecka finansują pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej i tylko oni mają prawo decydować o wykorzystaniu zgromadzonego materiału. Przeznaczony jest on na ewentualne leczenie dziecka, jego rodzeństwa lub członków rodziny. Bankowanie publiczne polega natomiast na gromadzeniu komórek macierzystych, które rodzice dziecka dobrowolnie przekazują na przeszczep dla osoby niespokrewnionej, wymagającej tego typu terapii. Ta procedura jest bezpłatna, jednak wymaga zrzeczenia się jakichkolwiek praw do pobranej krwi pępowinowej.

Jak przechowuje się komórki macierzyste?

Krew pępowinowa pobierana jest w trakcie porodu przez położną, następnie przekazana do transportu i dostarczana w ciągu 24 godzin do wybranego banku komórek macierzystych. Jest dokładnie opisana i zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem i krzepnięciem. W laboratorium przeprowadza się badania pod kątem obecności bakterii, wirusów i grzybów. Ocenia się także żywotność i liczbę komórek.

Po analizie pobranej krwi pępowinowej do komórek macierzystych dodaje się środki krioochronne. Nie zaburzają one w żaden sposób ich funkcji. Następnie komórki umieszczane są w specjalnej kasecie, którą zanurza się w zbiorniku z ciekłym azotem. Temperatura, w której są przechowywane, wynosi –196℃. Tak przygotowany materiał może być przetrzymywany w banku nawet 50 lat, do momentu, aż zajdzie potrzeba wykorzystania go. Z możliwości przechowywania komórek macierzystych korzysta coraz więcej osób. Nic w tym zaskakującego, badania bowiem potwierdziły ich skuteczność w leczeniu wielu groźnych chorób.