Czym jest oprogramowanie erp dla firm?

System ERP z angielskiego enterprise resource planning jest to metoda umożliwiająca planowanie działań w firmie oraz zarządzanie nią i jej poszczególnymi gałęziami, jakimi jest sprzedaż, dział produkcji oraz księgowość. Oprogramowanie ERP dla firm jest systemem informatycznym mającym na celu wspomaganie zarządzanie pracownikami oraz finansami.

Budowa oprogramowania ERP dla firm

System ERP jest ulepszoną i unowocześnioną wersją oprogramowania MRP II. ERP składa się z bazy danych wspólnej dla wszystkich modułów. Każdy z modułów odpowiedzialny jest za konkretne funkcje, którymi są:
– finanse i kadra,
– sprzedaż oraz zaopatrzenie,
– obsługa produkcji,
– planowanie poszczególnych etapów prac,
– przechowywanie oraz zarządzanie danymi. Oprogramowanie ERP dla firm może zawierać moduł odpowiedzialny za zarządzanie transportem albo projektami. System ERP pozwala użytkownikowi dobrać odpowiednie moduły do prowadzonego przedsiębiorstwa.

Charakterystyka oprogramowania ERP

Oprogramowanie ERP dla firm pozwala użytkownikom na łatwy dostęp do konkretnych informacji. System ten cechuje się łatwością obsługi oraz tym, że szybko można wprowadzić zmiany w poszczególnych modułach. Oprogramowanie korzystnie wpływa na funkcjonowanie oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki stosowaniu oprogramowania informacje przepływające pomiędzy modułami stają się wiarygodniejsze i ulepszone są procesy dotyczące produkcji i logistyki. Oprogramowanie ERP pozwala na posiadanie jednej bazy danych dla wszystkich modułów, co wpływa na sprawne działanie firmy oraz realizowanie poszczególnych etapów produkcyjnych. System umożliwia szybki wgląd do informacji, które są dostępne dla osób upoważnionych. W przedsiębiorstwach korzystających z oprogramowania ERP wzrasta wskaźnik sprzedaży, a klienci obsługiwani są w sposób szybki, bezproblemowy i profesjonalny.

Oprogramowanie ERP musi być łatwe w obsłudze i funkcjonalne. Każdy z modułów musi zawierać czytelne informacje. Ważne jest, aby menu systemu było widoczne i zawierało jasno określone podstrony. System powinien umożliwiać włączanie poszczególnych funkcji bez konieczności wielokrotnego klikania w poszczególne polecenia. Dobrym rozwiązaniem jest mobilność systemu, która pozwala na operowanie nim z każdego miejsca za pomocą komputera lub telefonu.