Czym charakteryzuje się zawód notariusza?

Zawód notariusza wielu osobom kojarzy się z wysokimi zarobkami. Z tego względu wiele młodych osób decyduje się na wybór studiów prawniczych, wiążąc swoją karierę z tym właśnie zawodem. Czym charakteryzuje się zawód notariusza i jakie wymagania trzeba spełnić, aby nim zostać? Odpowiedzi na te pytania poznasz w tym artykule.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest osobą zajmującą się opracowywaniem aktów notarialnych. Jest to główny obowiązek, który spoczywa na osobie wykonującej ten zawód. Ponadto do obowiązków notariusza należy przyjmowanie oświadczeń dotyczących spadków, przechowywanie depozytów oraz tworzenie odpisów dokumentów, które zostały wcześniej uwierzytelnione przez osobę zlecającą taką czynność. Wszystkie dokumenty opracowywane przez notariusza muszą posiadać jego własnoręczny podpis, co nadaje im ważności prawnej.
Zawód notariusza można pełnić w ramach własnej działalności gospodarczej, świadcząc usługi we własnej kancelarii lub pracując w prywatnej kancelarii za określoną pensję.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać notariuszem?

Przede wszystkim podstawowym warunkiem, który należy spełnić, aby myśleć o zawodzie notariusza jest ukończenie studiów prawniczych. Studia prawnicze to studia ogólne, co oznacza, że nie wybiera się na nich określonej specjalizacji. Decyzję o tym jak będzie wyglądała dalsza ścieżka rozwoju podejmuje się po ukończeniu studiów.
Kolejnym krokiem po ukończeniu studiów jest odbycie aplikacji notarialnej, która zazwyczaj trwa 3,5 roku. Podczas odbywania aplikacji należy sporządzić co najmniej 70 aktów prawnych i wykonać co najmniej 14 innych czynności notarialnych. Na koniec aplikacji notarialnej należy zdać egzamin, który uprawnia do wykonywania zawodu notariusza.

Czy warto zostać notariuszem?

Nie jest żadną tajemnicą, że zawód notariusza wiąże się z wysokimi zarobkami. Wymaga to jednak poświęcenia wielu lat na codzienną naukę do zawodu co skutecznie zniechęca wiele młodych osób, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki edukacyjnej.
W zawodzie notariusza idealnie sprawdzą się osoby, które pasjonują się prawem a ponadto wykazują się pewnymi cechami charaktery. W zawodzie notariusza bardzo ważna jest uczciwość oraz odpowiedzialność.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony notariusz-bydgoszcz.com.pl