Zapewnienie zaopatrzenia medycznego – jak wybrać dostawcę?

sklep salva (30).jpg

Jednostki świadczące usługi medyczne nie są w stanie zapewnić opieki pacjentom bez odpowiednich środków ochronnych, opatrunkowych czy substancji leczniczych. Dlatego w przypadku przychodni czy szpitali zaopatrzenie medyczne jest niezwykle istotne – dużo bardziej niż w przypadku innych gałęzi gospodarki. Jak wybrać najlepszego zaopatrzeniowca?

Najlepsza firma do zaopatrywania jednostki usług medycznych – a może lepiej korzystać z usług kilku hurtowni?

Znalezienie firmy, która będzie terminowo zaopatrywała jednostkę usług medycznych nie zawsze jest łatwe. Ważne jest nie tylko to, aby wszystkie środki były dostępne w jednym miejscu, ale również miały atrakcyjne ceny, które odpowiadają dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście dotyczy to przychodni, które mają podpisany kontrakt z narodowym ubezpieczycielem. Jeśli chce się skutecznie zapewnić zaopatrzenie medyczne, warto nawiązać kontakt i składać zamówienia w więcej niż jednej hurtowni – zapewni to pełne dostawy.

Cena ma znaczenie – szczególnie w przypadku państwowego dofinansowania

Ważna jest jakość dostarczanych produktów, a także terminowość, gdy chodzi o zaopatrzenie medyczne. Jednak w wielu przypadkach kluczowym kryterium jest cena, szczególnie w dużych szpitalach państwowych, gdzie zamówienia muszą odbywać się na drodze przetargu. W mniejszych ośrodkach z kolei zarządzający muszą racjonalizować koszty i cena również ma duże znaczenie.

Czy jedynie przychodnie i szpitale korzystają z zaopatrzenia medycznego?

Problem odpowiedniego zaopatrzenia medycznego nie dotyczy tylko przychodni i szpitali. Ze środków medycznych korzystają również weterynarze, stomatolodzy, kosmetolodzy czy nawet osoby wykonujące tatuaże. Wszyscy oni potrzebują środków ochrony i środków opatrunkowych, a często również podstawowych leków.

Skuteczna gospodarka magazynowa – klucz do zachowania ciągłości świadczonych usług

W przypadku zarządzania zaopatrzeniem medycznym należy stosować zasadę by najstarsze produkty pierwsze opuszczały magazyn i były zużywane. Istotne jest również, aby mieć zawsze zaopatrzenie wszystkich środków, aby w kryzysowej sytuacji móc pomóc pacjentowi, który wymaga natychmiastowej interwencji. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Zaopatrzenie medyczne.