Najważniejsze rodzaje szkoleń dla firm

Najważniejsze rodzaje szkoleń dla firm

Szkolenia dla firm to bardzo szeroki wachlarz możliwości, z którego bardzo chętnie korzystają większe i mniejsze przedsiębiorstwa. Wydaje się, że im bardziej nastawiona na rozwój i prężniej działająca firma, tym chętniej posyła swoich pracowników na szkolenia podnoszące ich kompetencje. Co warto wiedzieć na ten temat?

Szkolenia stanowiskowe – podstawa pracy w firmie

Pierwszym rodzajem szkoleń dla firm są szkolenia stanowiskowe. Stanowi one absolutną podstawę wdrażania pracowników niższego szczebla w powierzone im obowiązki. Wiele osób myśli, że szkolenia tego typu dotyczą wyłącznie pracowników wykonujących prace fizyczne. Nic bardziej mylnego.

Szkolenia takie chętnie powierzane są firmom zewnętrznym w celu szkolenia nowych pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Wysłanie nowego pracownika na szkolenie, zamiast klasycznego przeszkolenia prowadzonego przez bardziej doświadczonego pracownika ma wiele zalet. Najważniejszą jest to, że doświadczony pracownik, mimo że świetnie radzi sobie z obowiązkami, wcale nie musi mieć dużych umiejętności związanych z przekazywaniem wiedzy.

Szkolenia przeznaczone dla kadry kierowniczej

Zupełnie czym innym są Szkolenia dla firm przeznaczone dla kadry kierowniczej. Wyróżnia się dwa ich rodzaje. Pierwszy typ szkoleń dotyczy wyłącznie kwestii technicznych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem na poziomie zajmowanego stanowiska i wiedzy z dziedzin pokrewnych.

Drugi rodzaj nastawiony jest raczej na kompetencje miękkie. Dzięki szkoleniom managerowie uczą się lepiej komunikować z ludźmi – zarówno z podwładnymi, jak i pracodawcami. Zwiększają też swojej kompetencje interpersonalne, które pozwalają im lepiej kierować grupami osób o różnych charakterach.

Szkolenia rozwojowe – szansa dla pracowników

Warto wymienić tu również szkolenia dla firm nastawione na rozwój pracowników. Najczęściej wysyłane są na nie osoby, które w jakiś sposób rokują i z którymi firma wiąże większe nadzieje. Szkolenie takie może być szansą na wykazanie się.

Pracownik, który odbywa takie szkolenie, nie zawsze będzie od razu wykorzystywał nową wiedzę w swojej codziennej pracy. Ważne jest jednak to, że dla firmy będzie miał większy potencjał, który będzie można wykorzystać w przyszłości.